Økonomi og erhverv

Hovedlinierne i den økonomiske udvikling er skildret i Ole Hyldtoft Danmarks økonomiske historie 1840-1910 (1999) og Svend Aage Hansen Økonomisk vækst i Danmark, 1-2 (1973-74), mens Erling Olsen i Dansk Pengepolitik II. Perioden 1914-31 (1968) udreder de komplicerede valutaforhold under og efter 1. verdenskrig. Hovederhvervene er analyseret i en række værker. Landbruget således i Claus Bjørn m.fl. (red.) Det danske landbrugs historie III 1810-1914 og IV 1914-88 (1988).

Mejeriernes opkomst og eksplosive udvikling i Claus Bjørn (red.) Dansk mejeribrug 1882-2000 (1982). Fridlev Skrubbeltrang har skildret husmændenes sociale vilkår og organisatoriske udvikling i Den danske husmand. Husmænd og husmandsbevægelsen gennem tiderne, 1-2 (1952-54). Landbrugets organisatoriske forhold og erhvervspolitiske strategi er detaljeret kortlagt i Erik Helmer Petersen Landbrugsrådet som erhvervspolitisk toporgan 1919-33 (1979).

Et større værk om dansk industri efter 1870 er under udgivelse. Udkommet er Hans Chr. Johansen Industriens vækst og vilkår 1870-1973 (1988); Carl-Axel Nilsson og Hans Kryger Larsen Forbrug og produktion af industrivarer (1989); Niels Thomsen Industri. Stat og samfund 1870-1939 (1991); Ole Hyldtoft Teknologiskeforandringer i dansk industri 1870-1896 (1996); Per Boje Ledere, ledelse og organisation 1870-1972 (1997). Om industri og ledelsesformer desuden Marianne Rostgaard og Michael F. Wagner (red.) Lederskab i dansk industri og samfund 1880-1960 (2000). Udviklingen inden for en række industrielle vækstområder er analyseret i bl.a. Ole Hyldtoft Københavns industrialisering 1840-1914 (1984); Hans Chr. Johansen, Per Boje og Anders Monrad Møller Fabrik og bolig. Det industrielle miljø i Odense 1840-1940 (1983) og Henning Bender Aalborgs industrielle udvikling fra 1735 til 1940 (1987). Håndværket og diskussionen om dets overlevelsesevne er indgående behandlet i Jørgen Fink Middelstand i klemme? Studier i danske håndværksmestres økonomiske, sociale og organisatoriske udvikling 1895-1920 (1988). Sider af handelens udvikling er belyst i Poul Thestrup Nærbutik og næringslovsomgåelse. En undersøgelse af brugsforeningerne og deres placering i innovationsprocessen i Danmark mellem 1850 og 1919 (1986).

Enkelte af periodens store erhvervsmænd er biograferet. Således er H.N. Andersens alsidige virke skildret i Ole Lange Den hvide elefant. H.N. Andersens eventyr og ØK 1852-1914 (1986) og jorden er ikke større… H.N. Andersen, ØK og storpolitikken 1914-37 (1988); Per Bro Harald Plum og Det Transatlantiske Kompagni i Erhvervshistorisk Årbog 32 (1983) følger Plums stormomsuste indsats og Per Boje og Tage Kaarsted Thomas B. Thrige primus motor. Fra el-industriens barndom (1983). Landmandsbankens sammenbrud er skildret i Søren Mørch Det store bankkrak. Landmandsbankens sammenbrud 1922-23 (1986).

Vejviser

Værket Danmarkshistorien i 17 bind udkom i 2. udgave 2002-5. Teksten ovenfor er kapitlet Økonomi og erhverv.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig