Landbruget begynder

I bogen var kapitlernes rækkefølge ikke alfabetisk. Den oprindelige rækkefølge findes i denne tekst. Kapitlet Landbruget begynder er en del af Bondestenalderen. Hele artiklen