I bogen var kapitlernes rækkefølge ikke alfabetisk. Den oprindelige rækkefølge findes i denne tekst. Kapitlet Industrielt gennembrud er en del af På tærskelen til det nye århundrede. Hele artiklen