I bogen var kapitlernes rækkefølge ikke alfabetisk. Den oprindelige rækkefølge findes i denne tekst. Kapitlet Efterkrigsår og kriseår - 1814-28 er en del af Krigsår og kriseår 1807-1830. Hele artiklen