I bogen var kapitlernes rækkefølge ikke alfabetisk. Den oprindelige rækkefølge findes i denne tekst. Kapitlet Grundtvig og grundtvigianismen er en del af Opbrud i 1840'rne. Hele artiklen