Landbrug og landbosamfund

Landbrugskrisens forløb er behandlet af Erik Helmer Pedersen i Landbohistoriske studier tilegnede Fridlev Skrubbeltrang (1970) og i Landbohistorisk tidsskrift 1980. Arne Hentze i tidsskriftet Bol og By 8 (1974) og Lars Rumar i Erhvervshistorisk årbog 1967-68 behandler sider af bondelandbruget udvikling efter landboreformerne.

Sigurd Jensen: Fra patriarkalisme til pengeøkonomi (1950) beskriver overgangen fra fæste til selveje, og Sven Henningsen: Studier over den økonomiske liberalisme i Danmark (1944) skildrer landhåndværkerne i perioden. Bo Fritzbøger: Kulturskoven (1994) dækker skovbrugets historie.

Fridlev Skrubbeltrang: Den danske husmand I (1952) er en indgående fremstilling af husmandsklassens vilkår, mens en meget dybtgående, lokal analyse af forholdene på Lolland-Falster findes i Asger Th. Simonsen: Husmandskår og husmands-politik (1977). Husmandsføreren Peder Hansen er biograferet i Jens Boel: Selvtænkeren Peder Hansen Lundby (1990). 1840'rnes bondebevægelse er emnet for Hans Jensen: Bondecirkulæret af 8. November 1845 i Historisk Tidsskrift 1921-23.

Et antal bondedagbøger fra perioden er blevet udgivet: Holger Rasmussen (udg.): Optegnelse fra Holevadgården 1767-1863 (1982), Karen Schousboe (udg.): En fæstebondes liv (1983) og Laust Kristensen (udg.): Skik og sæd hos bønderne sidst i 18. og først i det 19. århundrede (1989) er gode eksempler. En fremragende skildring af et østjysk landsogns historie er Anna Rasmussen: Hylke sogn i det nittende århundrede (1985).

Vejviser

Værket Danmarkshistorien i 17 bind udkom i 2. udgave 2002-5. Teksten ovenfor er kapitlet Landbrug og landbosamfund.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig