Litteraturvejledning - 1900-1925

Historikeren Povl Engelstoft fik et meget alsidigt fagligt virke. Hans foretrukne område var Danmarks historie i anden halvdel af 1800-tallet og begyndelsen af det 20. århundrede. I 1927-33 var han medarbejder ved det banebrydende Institut for historie og samfundsøkonomi, hvor han medvirkede ved udarbejdelsen af en række socialhistoriske værker. Han var gennem en menneskealder engageret i redaktionen af forskellige kildeudgaver og leksikale værker, hvor hans vigtigste indsats var den myndige redaktion af „Dansk Biografisk Leksikon", 2. udg. (1933-44). Her skrev han selv flere aldeles ypperlige artikler om bl.a. D.G. Monrad og Viggo Hørup.

.

Den nyeste fremstilling af Danmarks historie efter 1900 er Gyldendals Danmarks Historie, hvor Lorenz Rerup i bind 6 (1989) skriver om tiden 1864-1914, og Niels Finn Christiansen, Karl Christian Lammers og Henrik S. Nissen i bind 7 (1988) behandler tiden 1914-1945. I bind 9 (1985) har Hans Chr. Johansen udarbejdet en dansk økonomisk statistik 1814-1980. Alle tre bind rummer særdeles omfattende litteraturoversigter og præsentationer af kildemateriale og væsentlige standpunkter i forskningen. I en meget stimulerende analyse har Søren Mørch i Den ny Danmarkshistorie 1880-1960 (1982) diskuteret en række temaer i historie, herunder også socialt-kulturelle emner der tidligere har været negligeret i brede fremstillinger. Mørch har fulgt fremstillingen op med den debatskabende Den sidste Danmarkshistorie (1996).

En fin kender af den politiske historie i 1800-tallet og begyndelsen af det 20. århundrede, Povl Engelstoft, skildrede i Det danske Folks Historie, bind 8 (1929) udviklingen mellem systemskiftet og 1. verdenskrig, en fremstilling der også indgik i Schultz Danmarks Historie, bind 5 (1942). En af periodens fremtrædende politiske aktører, P. Munch, behandlede i de samme værker „Det danske Folks Livsvilkaar 1864-1914” og i henholdsvis bind 8 og 6 (1943) tillige udviklingen under den 1. verdenskrig. Hans Jensen beskrev den politiske historie i mellemkrigstiden, mens Finn T.B. Friis skrev om de økonomiske og sociale forhold, og filosoffen Frithiof Brandt i en meget prægnant form skildrede åndslivet efter 1900. Povl Engelstoft har også behandlet den parlamentariske udvikling efter systemskiftet i jubilæumsværket Den danske Rigsdag 1849-1949, bind 2 (1951), hvor Frantz W. Wendt dækkede rigsdagshistorien 1915-1940.

I Politikens Danmarkshistorie gav Vagn Dybdahl i bind 12, „De nye Klasser 1870-1913” (1965), en levende skildring, der blev banebrydende i fremstillingen af de sociale og kulturelle forhold. Erik Rasmussens følgende bind 13 „Velfærdsstaten på vej 1913-1939” (1965) har navnlig sin styrke i analysen af den politiske udvikling med betoningen af, at det moderne velfærdssamfund grundlægges i denne periode. Endelig har den mangeårige iagttager af det politiske liv Svend Thorsen i De danske ministerier 1901-1929 (1972) tegnet ofte meget rammende portrætter af de enkelte ministre og ministeriernes virke. Niels Thomsen har i Hovedstrømninger 1870-1914. Idélandskabet under dansk kultur, politik og hverdagsliv (1998) trukket nogle linier op på væsentlige samfundsområder, navnlig de kulturelle. Dansk Biografisk Leksikon, 1-16, 3. udg. (1979-84) rummer udførlige biografiske artikler om personer inden for alle samfundslivets områder med henvisninger til kilder, litteratur og portrætter. Dansk Kvindebiografisk Leksikon, 1-4 (2000-01) supplerer med indgående portrætter af de betydeligste kvindeskikkelser.

Vejviser

Værket Danmarkshistorien i 17 bind udkom i 2. udgave 2002-5. Teksten ovenfor er kapitlet Litteraturvejledning.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig