Fremstillinger af de enkelte partiers historie udmærker sig som regel ikke ved nøgtern distance, når det er partierne selv, der fører pennen. Socialdemokratiets partihistorie Oluf Bertolt m.fl. En bygning vi rejser. Den politiske arbejderbevægelses historie i Danmark, III (1955) fik en fortsættelse i Kamp og fornyelse (1971) af J.O. Krag og K.B. Andersen. Carl Kauffeldt udarbejdede sidste del af Det konservative Folkepartis historie i Nye tider – nye mål 1945-1965 (1966), og Christian P. Fogtmann skrev for Venstre På frihedens vilkår 1939-1970. Venstre i 100 år (1970). Det Radikale Venstre 1905-1955 (1955) af Erik Rasmussen og Roar Skovmand blev fortsat i Helge Larsen (red.) Det Radikale Venstre i medvind og modvind 1955-1980 (1980). DKP's chefideolog, Ib Nørlund, skrev partiets historie i Det knager i samfundets fuger og bånd (seneste udgave 1974). Striden i DKP og dannelsen af Socialistisk Folkeparti er skildret i Jens Kragh Opbrud på venstrefløjen (1976) og fortsættelsen noget mindre detaljeret i Afrustning og socialisme, larsenisme (1979); hertil også Gert Petersen Et kort rids af SF's historie 1958-1974 (1976). Ursula Schmiederer SF og den „tredie vej” til socialisme (1974) er en kritik af SF.

P. Askholm Madsen og Jens Otto Madsen tog fat på Venstresocialisternes historie i Fra sandkasse til kadreparti? (1980). Retsforbundet er belyst i Poul G.C. Kristiansens Op- og nedture (1985). Endelig har Hanne Eriksen i Partiet De Uafhængige 1953-1960 (1978) givet en udmærket fremstilling af partiet fra dets start, til det blev repræsenteret i Folketinget. Niels Ole Finnemanns I Broderskabets Aand (1985) er en inspirerende tolkning af Socialdemokratiets ideologiske udvikling.

Selv om der sjældent viser sig sprækker i partiloyaliteten, lønner det sig at se bibliografierne igennem efter politikernes erindringer. Fra den her behandlede periode er der indtil videre udkommet Bertel Dahlgaard Kamp og Samarbejde (1964), Holger Eriksen Socialdemokrat og rebel. Erindringer (1986), Poul Hartling Bladet i bogen. Erindringer 1914-1964 (1980) og fortsættelsen Politisk udspil (1981), Erhard Jacobsen Politik blandt mennesker (1971), Jørgen Jørgensens Erindringer, udgivet af Harald Westergård Andersen (1970), Viggo Kampmann Mit forhenværende liv – i glimt (1971) og her kan også nævnes hans Seks socialdemokratiske statsministre – skildret af den syvende (1973), Johannes Kjærbøl Modvind og Medbør. Et livsløb (1959), Ole Bjørn Kraft Frem mod nye tider (1974), Jens Otto Krag Travl tid, god tid (1974), Thorkil Kristensen Erindringer (1989), Poul Møller Mennesker og meninger (1970), Politik på vrangen (1974) og Gennembrudsår. Dansk politik i 50'erne (1977), Gustav Pedersen Erindringer og konklusioner fra et liv i politik (1983), udgivet af Tage Kaarsted og Jørgen Thomsen, Oluf Pedersens Erindringer. Fra Nimandsudvalg og Trekantregering (1967), Hans Rasmussen Ilden i min Esse (1977), red. af Ib Koch-Olsen, og endelig Viggo Starcke Triumf eller fiasko? (1972). – I de senere år er den historiske biografi blevet en accepteret genre; dette binds periode indgår således i f.eks. Kurt Jacobsen Aksel Larsen (1993), Claus Bjørn H. C. Hansen (2004), Bo Lidegaard Jens Otto Krag, I-II (2001-02) og Nikolaj Bøgh Hækkerup (2003).

Med udviklingen af undersøgelsesmetoderne er de politiske valg blevet genstand for adskillige analyser, så der nu kan tales om en speciel forskningsgren. Valgene i perioden er behandlet i Aksel Lassen Vælgere på vandring. Nordiske valg 1947-66 (1967), Ole Borre og Jan Stehouwer Fire folketingsvalg 1960-68 (1970) og Jørgen Elklit og Ole Tonsgaard (red.) Valg og vælgeradfærd (1986).

I Folketinget under forandring (1977) har Erik Damsgaard analyseret ændringerne i den lovgivende forsamlings funktioner. Fra sin permanente observationspost gennem mange år som protokolsekretær i Folketinget skrev Svend Thorsen sine rammende karakteristikker og situationsrapporter, hvoraf nogle blev offentliggjort i Kuling over Christiansborg (1955). Han skrev om grundlovsrevisionen i Den tredje junigrundlov (1953). Tage Kaarsted videreførte hans skildring af ministerierne siden 1848 i De danske ministerier 1929-1953 (1977), hvor han også redegjorde for forhandlingsforløbet frem til vedtagelsen af grundloven i 1953. Tage Kaarsted brugte sit eminente kendskab til den politiske taktik og til politikerne i Regeringskrisen 1957 (1964) og i Dansk politik i 1960'erne. Taktik og strategi (1969). Samme emne behandledes også i Lars Bille Det partipolitiske samarbejdsmønster i Danmark 1964-1965 (1977) og fra en mere teoretisk synsvinkel i Poul Meyer Regeringsdannelsens teknik (1967).

Forholdet mellem Socialdemokratiet og SF under det første arbejderflertal er indsigtsfuldt behandlet i Wilhelm Christmas-Møller Da myten om „Den Røde Krag” blev til, I-II i Økonomi og Politik (1974-75). Samme emne blev behandlet i Vagn Oluf Nielsen Socialdemokratiets politik i 1960'erne (1977) og mere kritisk over for begge partier i Erik Mader SF under „det røde kabinet” 1966-1968 (1979). Hovedværket om dagspressen er Niels Thomsen Dagbladskonkurrencen 1870-1970 (1972), hvor også nedbrydningen af firebladsystemet i provinspressen behandles; her kan tillige nævnes Partipressen. En undersøgelse af danske dagblades politiske bindinger (1965) af samme forfatter. Danmarks Radios historie og nogle af problemerne med dens status som offentlig serviceorganisation behandledes i jubilæumsskriftet DR 50 (1975) af Roar Skovmand (red.).

I Statens Humanistiske Forskningsråds regi er et forskningsprojekt i gang med den overordnede titel Dansk Politik under Forandring 1945-1985. Et oplæg til projektet er publiceret af forskningsrådet 1987. I Kampen om skolelovene af 1958 (1971) interesserede Henning Bregnsbo sig navnlig for partiernes og interesseorganisationernes samspil.

Den bedste skildring af studenteroprøret er stadig Ole G. Hansens Studenter i bevægelse 1968-78 (1978), mens Bente Hansen m.fl. Dengang i 60'erne (1978) mere har karakter af erindringer end af analyse. De nye politikformer i forskellige såkaldte bevægelser er beskrevet i Peter Gundelach Græsrødder er seje! (1980), som kan suppleres af Lise Togeby Ens og forskellig. Græsrodsdeltagelse i Norden (1989)

Vejviser

Værket Danmarkshistorien i 17 bind udkom i 2. udgave 2002-5. Teksten ovenfor er kapitlet Partier og politikere.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig