„En analyse af magt og demokrati i Danmark”, i daglig tale Magtudredningen, er Danmarkshistoriens største forskningsprojekt. Mellem 1998 og 2004 udkom der i Magtudredningens regi 85 publikationer dækkende en bred vifte af forhold med betydning for det danske folkestyres aktuelle situation. De er overvejende forfattet af samfundsfaglige universitetsforskere. For de flestes vedkommende er der tale om klart skrevne, præcise behandlinger af ofte komplicerede problemer. For den, som beskæftiger sig med danske magt- og demokratiforhold i allerbredeste forstand, vil en afsøgning af Magtudredningens bøger være uomgængelig. Her skal blot fremhæves Lise Togeby og den øvrige forskningsledelses fine sammenfatning Magt og demokrati i Danmark (2003), som også indeholder en komplet fortegnelse over projektets publikationer.

Gode indføringer i det danske politiske system er Jørgen Goul Andersen Politik og samfund i forandring bd. 1-2, 2. udgave (1998) og Hans Branner, Gregers Friisberg og Klaus Rasborg Samfundet på tværs (2000). Ole Stig Andersen m.fl. (red.) Folketingets festskrift i anledning af grundlovens 150-års-jubilæum den 5. juni 1999 (1999) behandler over 616 sider forskellige aspekter af det danske politiske system. Erik Valeur m.fl. (red.) Magtens bog (2002) indeholder 30 artikler, hvori politiske journalister fremlægger, hvad de opfatter som kritisable enkeltsager i 1980'ernes og 1990'ernes politiske liv. Claus Bryld og Søren Hein Rasmussen (red.) Demokrati mellem fortid og fremtid (2003) drøfter i en række artikler demokratiets almene tilstand i Danmark. En skarp principiel kritik af Folketingets arbejde leveres i Birthe Rønn Hornbech Så gik der politik i det… (1997). Som et forsøg på at overskue nogle aktuelle grundproblemer i deres historiske sammenhæng har Christine Antorini, Henrik Dahl og Lars Goldschmidt kritisk og konstruktivt vurderet magt, folk og offentlig debat ved 1900-tallets slutning i debatbogen Det ny systemskifte (2001, 2.udg. 2002).

Sider i udviklingen af den danske forvaltning undersøges i Peter Bogason (red.) Stat, forvaltning og samfund efter 1950 (2000), mens Roger Buch Kommunalvalgene i perspektiv (2001) analyserer de senere års kommunalvalg.

Mikael Skou Andersen og Michael W. Hansen Vandmiljøplanen – fra forhandling til symbol (1991) gennemgår forløbet i vedtagelsen af Vandmiljøplanen 1986-1987 med henblik på at afdække de forskellige aktørers indsats. Bogen indeholder desuden en oversigt over dansk miljølovgivning frem til vandmiljøplanen samt gode litteraturoversigter. David Rehling (red.) Miljø- og Energiministeriet 1971-96 (1996) indeholder informative artikler af forfattere, der på forskellig måde har været i berøring med ministeriet. Bjørn Lomborg Verdens sande tilstand (1998) blev med sit budskab om, at jordens miljø er i en god forfatning, en af den vestlige verdens mest opsigtsvækkende debatbøger. Mindre kendt, men mere dybtgående, er Henning Schroll m.fl.s. svar herpå Fremtidens pris. Talmagi i miljøpolitikken (1999).

Otte danske politiske partiers udvikling efter 1960 er beskrevet i Lars Bille Partier i forandring (1997). Det Konservative Folkepartis historie mellem 1965 og 1998 skildres i Ditlev Tamm Det høje C. (1999), Socialdemokratiets historie mellem 1971 og 1996 i Gerd Callesen, Steen Christensen og Henning Grelle Udfordring og omstilling (1996). Forhold omkring det politiske liv afdækkes også i de mange politiske biografier og selvbiografier om tiden mellem 1985 og 2000, som er udkommet. Blandt de mest informative er Torben Rechendorff og Lars Kjølbye (red.), P.S. Festskrift til Poul Schlüter (1999), Poul Schlüter Sikken et liv (1999), Hans Engell På Slotsholmen (1997), Mogens Rudiger og Thomas Larsens portrætter af Uffe Ellemann-Jensen i henholdsvis På kant (1992) og Erobreren (1997), samt Thomas Larsens portræt at Anders Fogh Rasmussen I godtvejr og storm (2000). Lidt usædvanlig i genren er Teddy Petersen Det finder vi ud af- en bog om Thorkild Simonsen (1997), idet der her også bydes på sjældne reportager fra lukkede forhandlinger i Kommunernes Landsforening og andre steder. Også Bettina Heltbergs portræt af Svend Auken i Hvor der handles (1996) skiller sig ud ved sit på én gang kritiske og loyale intime portræt af politikeren og hans omgangskreds.

Anders Fogh Rasmussen Fra socialstat til minimalstat (1993) er et stærkt ideologisk programskrift. I samme genre er Mogens Lykketoft Sans og samling (1994) og Holger K. Nielsen Frihed i fællesskab (1994).

Tamilsagens akter og retlige vurderinger heraf er fremlagt i Beretning om Tamil-sagen bd. 1-7 (1992). I supplementsbindet Sammenfatning og retlig vurdering gengives over 100 sider sagens vigtigste forhold. Erik Ninn-Hansens person blev genstand for Mikkel Faurholdt og Svend G. Kjeldsens journalistiske Ninn (1994). Selv forsvarede Ninn-Hansen sig i de selvbiografiske Ret færd – mellem jura og politik (1990) og Værelse 28 (1997).

Søren Hein Rasmussen Sære alliancer. Politiske bevægelser i efterkrigstidens Danmark (1997) udreder blandt andet den danske EF-modstand i 1980'erne. Jes Fabricius Møller skildrer i På sejrens vej (1999) grundigt udviklingen i Skolesamvirket Tvind og dets skaber Mogens Amdi Petersen. En række autonome grupper præsenterer sig selv i De Autonome (1995). René Karpantschof Nynazismen og dens modstandere i Danmark (1999) afdækker de danske højreradikale miljøer og analyserer dybtgående deres virke. Gritt Bykilde (red.) Når unge udfordrer demokratiet (2000) behandler i en række artikler forskellige aspekter af moderne unges politiske deltagelse. Forsvarsadvokaten Thorkild Høyer fortæller i Den store nordiske rockerkrig (1999) om sin rolle som mægler i rockerkrigen mellem HA og Bandidos 1996-97 og kommenterer desuden kritisk den politiske håndtering af rockerfænomenet.

Vejviser

Værket Danmarkshistorien i 17 bind udkom i 2. udgave 2002-5. Teksten ovenfor er kapitlet Politik og administration.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig