Samfundets beskrivelse

G.O. Begtrup: Beskrivelse af Agerdyrkningens Tilstand (1803-12, reproudg. 1978) rækker videre, end titlen umiddelbart antyder. I værkets syv bind får man en indgående samfundsbeskrivelse for tiden umiddelbart efter år 1800. Frederik Thaarup udgav Statistisk Oversigt over den danske Stat i Begyndelsen af Aaret 1825 (1825).

Men først med nedsættelsen af den såkaldte Tabelkommission i 1833 (forløberen for Danmarks Statistik) fik den officielle statistik et mere systematisk og regelmæssigt indhold. Tabelkommissionens materiale blev publiceret fra 1835 under titlen Statistisk Tabelværk og omfattede i dette tidsrum fortrinsvis oversigter vedrørende befolkningsforholdene, landbruget, udenrigshandelen og senere de offentlige finanser.

Ikke mindst på grundlag af Tabelkommissionens indsats kunne A.F. Bergsøe udgive Den danske Stats Statistik I-IV (1844-53), der repræsenterer et betydeligt fremskridt i forhold til Begtrups og Thaarups arbejder. O.J. Rawert: Kongeriget Danmarks industrielle Forhold fra de ældste Tider indtil Begyndelsen af 1848 (1849) skildrer industriens historie og aktuelle situation i 1840'rne i kongeriget, ligeledes på grundlag af indsamlet statistisk materiale.

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab udgav fra 1826 til 1844 i alt 19 bind Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nuværende Tilstand i oeconomisk Henseende, almindeligvis betegnet som amtsbeskrivelser. Bindene varierer i kvalitet og omfang, men de rummer under ét en god indføring i de lokale forhold. De fleste bind er blevet genoptrykt sidst i 1900-tallet.

Vejviser

Værket Danmarkshistorien i 17 bind udkom i 2. udgave 2002-5. Teksten ovenfor er kapitlet Samfundets beskrivelse.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig