Yngre romersk jernalder

Undersøgelser i Vorbasse er fremlagt i Journal of Danish Archaeology vol. 2 1983 og Skalk 3, 1984 af Steen Hvass; Stavad i Antikvariske Studier 5 fra 1982 af Torben Dehn. Flere jyske pladser er publiceret af Per Ethelberg i Journal of Danish Archaeology vol. 11 (1992-93) og en samlet oversigt i Det Sønderjyske Landbrugs Historie, bd.2, red. af Lennart Madsen & Orla Madsen (Haderslev 2001). Dorthe K. Mikkelsen har skrevet om sammenhørende bebyggelse og ryttergrave i Kuml 1988-89. Om jernudvinding i Danmark kan der læses i Kuml 1962 og i Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1985 (Det Arkæologiske Nævn 1986) af Olfert Voss; dets introduktion i Danmark i Kuml 1982-83 af Karin Levinsen og i Acta Archaeologica vol.69, 1998 af L.C. Norbach. Olfert Voss har skrevet om Snorup i Nationalmuseets Arbejdsmark 1993. Lene Host-Madsen & V. Fabritius Buchwald har skrevet om norske jernbarrer fra Snorup i The Journal of the Historical Metallurgy Society, vol. 33:2, 1999. En samlet fremstilling af dansk jernudvinding gennem jernalderen findes i L.C. Norbachs bidrag hos C. Fabech & J. Ringtved (red): Settlement and Landscape (Århus 1999). Om veje og vad i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1977, Skalk 1972:2 og Skalk 1973:6 af Helge Nielsen og Vagner Hansen. Georg Kunwald har publiceret Broskovvejen i Nationalmuseets Arbejdsmark 1962, Tibirkevejen sammesteds i 1944 og Sjellebrovejen i Turistforeningen for Danmark, Årbog 1964 og Skalk 1957:4; Stig Jensen publicerede Fredbjergvognen i Kuml 1980; Henrik Jarl Hansen Drengstedvognen i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1984. Vogne af træ: Mogens Schou Jørgensen i Nationalmuseets Arbejdsmark 1977. Ole Crumlin-Pedersen har analyseret bådene fra Slusegård i et bind af den store Sluse-gårdpublikation (Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 14). En oversigt over sejlspærringer og volde findes i S. Hvass og B. Storgaard (red.): Da klinger i muld - (1993) af F. Rieck, S.W. Andersen & E. Roesdahl.

„Kongegravene” ved Tryggevælde er sammen med de øvrige gravfund fra Østdanmark publiceret i Praehistorische Zeitschrift Bd. 55 1980 og en analyse af de sociale og politiske forhold i ældre og yngre romertid i Fortid og Nutid Bd. 27 hf. 3 1978 af Lotte Hedeager. En samlet publikation af gravpladsen ved Himlingøje er foretaget af Ulla Lund Hansen m.fl.: Himlingøje – Seeland – Europa (København 1995). Hundeskelettet er analyseret af Tove Hatting i Antikvariske Studier 2, 1978. Gravpladsen fra Udby er publiceret af Per Ethelberg m.fl. i: Skovgårde. Ein Bestattungsplatz mit reiclien Frauengräbern des 3. Jhs. n.Chr. auf Seeland (Kobenhavn 2000). Gravene fra Hågerup og Årslev er sammen med de øvrige fynske grave fremlagt af Erling Albrectsen i Fynske Jernaldergrave III, Yngre romersk jernalder (Odense 1968); gravfelterne fra Leuna og Hassleben af Walter Schulz i Das Fürstengrab und das Grabfeld von Hassleben (Berlin 1933) og Leuna (Berlin 1953); Møllegårdsmarken af Erling Albrectsen i Fynske Jernaldergrave IV, Gravpladsen på Møllegårdsmarken ved Broholm 1-11 (Odense 1971); fundene fra gravpladsen ved Slusegård på Bornholm i den omtalte publikation i 4 bind (Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 1978-96), hvor Ole Crumlin-Pedersen bl.a. gør rede for de skandinaviske sejlruter i forbindelse med en analyse af Slusegårds placering.

Som en undtagelse fra reglen om de sparsomt udstyrede grave fra yngre romersk jernalder i Nordjylland kan der henvises til udgravningen ved Lundegård, hvor gravenes kontinuitet rækker over en usædvanlig række år – fra tiden før Kr. f. til ind i 300-tallet. S. Hvass (red.): Vor skjulte kulturarv. Festskrift til Dronning Margrethe II (Det kgl. Nordiske Oldskriftselskab 2000) af Torben Nilsson, s.98-99. Tre gravpladser fra 3.-4.årh. ved Ribe er publiceret af Per Ethelberg: Hjemsted 2 (Haderslev 1990). Regionale grupperinger af de jyske grave er behandlet af Jytte Ringtved i Kuml 1986.

Mosefundene fra Thorsbjerg, Nydam, Kragehul og Viemose er publiceret af Conrad Engelhardt i 1863, 1865 og 1867, men genudgivet i kommenteret udgave af Mogens Ørsnes Sønderjyske og fynske Mosefund bd. 1-3 (1969). Nydamfundets dramatiske historie og omtumlede skæbne efter udgravningen i midten af 1800-tallet er fortalt af Stine Wiell: Flensborgsamlingen 1852-1864 og dens skæbne (Flensborg 1997). Ejsbølfundet er endnu ikke fremlagt i sin helhed, men en god oversigt giver Sejrens Pris (Haderslev Museum 1984) samt foreløbige bidrag i Acta Archaeologica 34, 1963 og i det svenske tidsskrift Tor 1964 af Mogens Ørsnes. I en omfattende serie af publikationer har Jørgen Ilkjær fremlagt resultaterne af Illerupudgravningerne; en populær version er Illerup Ådal – et arkæologisk tryllespejl (2000). Status over Nationalmuseets Nydamundersøgelser 1989-97 findes rigt illustreret i Nationalmuseets Arbejdsmark 1999, skrevet af F. Rieck, E. Jørgensen, P. Vang Petersen & C. Christensen. Hesteudstyret fra Ejsbøl er analyseret af Mogens Ørsnes i Acta Archaeologica vol. 64, 1993. Skedemosse på Øland: Ulf Erik Hagberg i The Archaeology of Skedemosse II (Stockholm 1967). De mosefundne dragter, bl.a. fra Thorsbjerg: Margrethe Hald i Ancient Danish Textiles from Bogs and Burials (Nationalmuseet 1980), der er en revideret udgave af forfatterens arbejde Olddanske Tekstiler fra 1950, Elisabeth Munksgaard: Oldtidsdragter (Nationalmuseet 1974) og Lise Bender Jørgensen: Forhistoriske Textiler i Skandinavien (Kobenhavn 1985). Af samme forfatter findes en oversigt over europæiske tekstiler fra første årtusinde e.Kr. i journal of Danish Archaeology vol.8, 1989.

Kampspor på våben fra Nydam Mose er fremlagt i Materialheft zur Ur- und Frühgeschichte Niedersachsens Hf. 16 1980 (Hildesheim) af Michael Gebühr; om krig og samfund i Danmarks oldtid: Lotte Hedeager og Kristian Kristiansen i Den jyske Historiker bd. 31-32 1985 (Århus).

Den eneste samlede oversigt over Germanien i yngre romertid er den store håndbog med en lang række specialartikler: Die Germanen Bd. 2, redigeret af Bruno Krüger, udgivet af Joachim Herrmann (Berlin DDR 1983). Romerne i de nordlige grænseprovinser er beskrevet i Die Romer an Rhein und Donau (Berlin DDR 1978), udgivet af Joachim Herrmann. Den politiske udvikling i Danmark, sat i relation til det øvrige Germanien og det romerske imperium i 1.-4. årh. e.Kr. er analyseret i Center, Periphery and Dependency in Ancient Regional Systems, redigeret af Mike Rowlands m.fl. (Cambridge 1987) af Lotte Hedeager.

Vejviser

Værket Danmarkshistorien i 17 bind udkom i 2. udgave 2002-5. Teksten ovenfor er kapitlet Yngre romersk jernalder.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig