I bogen var kapitlernes rækkefølge ikke alfabetisk. Den oprindelige rækkefølge findes i denne tekst. Kapitlet Krigere og stormænd er en del af Ældre romersk jernalder (1.-2. årh. e.Kr.). Hele artiklen