lex.dk – Danmarkshistorien

Den grundlovgivende rigsforsamlings første møde i Rigsdagssalen på Christiansborg slot. (Billede Den Grundlovgivende Rigsforsamling 1849. Af /Wikimedia Commons. Materialet er fri af ophavsret) Læs artiklen