Grænser forsvinder (1985-2000)

I den første udgave af Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, der udsendtes i årene 1988-91, blev det bind, der beskrev perioden 1970-90, skrevet af professor, dr. phil. Ole Karup Pedersen. Hans alt for tidlige død har desværre bevirket, at han ved den indeværende nyudgivelse af værket ikke kunne føre beskrivelsen af Danmarks nyeste historie frem til årtusindskiftet. Hele artiklen