Danmark i tal

Dette bind – det 17. og sidste – afrunder den 2. reviderede udgave af Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. Danmark i tal er skrevet af professor, dr.oecon. Hans Chr. Johansen, der også har leveret materialet til samtlige grafer og kort. Denne del er tænkt som et supplement til værkets øvrige 16 bind og indeholder derfor fortrinsvis grafer og kort, som belyser udviklingen over længere perioder, end ét bind omhandler. Hele artiklen