I begyndelsen (indtil ca. 200 f.Kr.)

Ved udsendelsen af denne nye udgave af Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie har de to samarbejdende forlag imødekommet behovet for en ajourført version af det store værk, der har fået så smuk en modtagelse af læserne. I denne 2. udgave er værket udvidet til 17 bind, idet det bind, der i førsteudgaven dækkede perioden 1970-1990, nu afløses af to bind, omfattende henholdsvis 1970-1985 og 1985-2000. Hele artiklen