I bogen var kapitlernes rækkefølge ikke alfabetisk. Den oprindelige rækkefølge findes i denne tekst. Kapitlet Bronzealderen er en del af I begyndelsen (indtil ca. 200 f.Kr.). Hele artiklen