Velstands krise og tusind baghold (1250-1400)

Som det centrale led i forberedelserne af denne nye udgave af Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie har hver forfatter gennemlæst og revideret sin egen tekst og således foretaget de ændringer, som nye forskningsresultater har gjort ønskelige og hensigtsmæssige. Denne procedure har ikke kunnet følges for bind 5, idet dette binds forfatter, universitetsdocent Kai Hørby, døde i 1993. Hele artiklen