I bogen var kapitlernes rækkefølge ikke alfabetisk. Den oprindelige rækkefølge findes i denne tekst. Kapitlet Tidens gang er en del af Velstands krise og tusind baghold (1250-1400). Hele artiklen