I bogen var kapitlernes rækkefølge ikke alfabetisk. Den oprindelige rækkefølge findes i denne tekst. Kapitlet Erik Plovpenning 1241-50 er en del af Uår (1241-50). Hele artiklen