I bogen var kapitlernes rækkefølge ikke alfabetisk. Den oprindelige rækkefølge findes i denne tekst. Kapitlet Danernes bedrifter. Historieskrivning er en del af Valdemarstiden (1157-1241). Hele artiklen