I bogen var kapitlernes rækkefølge ikke alfabetisk. Den oprindelige rækkefølge findes i denne tekst. Kapitlet Jordebog og lovbog er en del af Valdemarstiden (1157-1241). Hele artiklen