I bogen var kapitlernes rækkefølge ikke alfabetisk. Den oprindelige rækkefølge findes i denne tekst. Kapitlet 1848 - enevældens fald er en del af Tre år der rystede Danmark. Hele artiklen