De vigtigste nye resultater er fremkommet ved bopladsudgravninger. Den største er landsbyen Hodde, publiceret af Steen Hvass: Hodde – et vestjysk landsbysamfund fra ældre jernalder (København 1985). Heri findes desuden en oversigt over bopladser fra hele Danmark. Desuden bebyggelsen ved Grøntoft, som endnu kun er fremlagt i foreløbige artikler af Carl Johan Becker i Acta Archaeologica 36, 1965; 39, 1968 og 42, 1971. Enkeltgårdsbebyggelsen ved Grønbjerg Skole: samme forfatter i det tyske tidsskrift Offa 37 fra 1980; ved Omgård-Sig af Leif Christian Nielsen i Nationalmuseets Arbejdsmark 1982. Nørre Fjand blev udgravet af Gudmund Hatt i 1930'erne, men resultaterne blev først publiceret i 1957 Nørre Fjand, an Early Iron-Age Village Site in West Jutland (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Arkæologisk-kunsthistoriske Skrifter II,2); Borremose af Brøndsted i Nationalmuseets Arbejdsmark fra 1936. Byhøjene i Thy er senest behandlet af Stig Jensen i en artikel fra 1976 i MIV (Museerne i Viborg amt) nr. 6 og af Jens-Henrik Bech i Journal of Danish Archaeology vol. 4 (1985).

Op gennem 1990erne har de store landsbygravninger primært i Jylland fortsat med uformindsket styrke. En oversigt findes i Da klinger i muld – 25 års dansk arkæologi, redigeret af Steen Hvass & Birger Storgaard (1993). Blandt de nyeste publicerede resultater dækker Bo Ejstrud & Claus Kjeld Nielsen: Vendehøj – landsby og gravplads (2000) perioden 2. årh. f.Kr. til 2.årh. e.Kr.; ud over bebyggelsen findes også en række samtidige begravelser. Det samme findes ved Hedegård i Midtjylland, publiceret af Orla Madsen i Journal of Danish Archaeology vol. 13 (1996-97). Efterundersøgelser på Borremose i Himmerland er publiceret af Jes Martens i Journal of Danish Archaeology vol. 7 (1988).

Jernalderens kulturplanter er undersøgt af Hans Helbæk i Årbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1950, Kuml 1951, 1958 og 1970 og i Nationalmuseets Arbejdsmark fra 1959; Knud Jessen har skrevet om oldtidens korndyrkning i Danmark i det norske tidsskrift Viking (1951). Johannes Iversens undersøgelser over naturens udvikling siden istiden er genoptrykt i Danmarks Natur bd. 1 fra 1979, revideret af Svend Th. Andersen. De nyeste analyser af den danske vegetationshistorie er fremlagt af Svend Th. Andersen, Bent Aaby og Bent V. Odgaard i Journal of Danish Archaeology vol. 2 (1983) samt i Fortidsminder, Arkæologiske Studier nr. 7 udgivet af Fredningsstyrelsen. Om klimaforandringerne har Bent Aaby skrevet i Danmarks Geologiske Undersøgelser, Årbog 1974. Den seneste oversigt over klimaudviklingen og vegetationshistorien af samme forfatter findes i Arkæologisk Leksikon (Politikens Forlag 1985). Overbygård-fundet med forrådskælder er omtalt af Jørgen Lund i Kuml 1976 og 1979, og i mere populær form i Skalk 1, 1978; skaldynger fra jernalderen i det tyske tidsskrift Offa Bd. 35 1978 af Karen Løkkegaard Poulsen.

Pionerarbejdet med opmålingen af de forhistoriske marksystemer i Jylland blev gjort af Gudmund Hatt og fremlagt i Oldtidsagre (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Arkæologisk-kunsthistoriske Skrifter II,1, 1949). Viggo og Gudrun Nielsen har opmålt de østdanske agersystemer, som er foreløbigt fremlagt i Journal of Danish Archaeology vol. 3,1984. Viggo Nielsen har ligeledes skrevet om agerlandets historie i Danmarks Natur bd. 8 fra 1981, P. V. Glob om Jyllands øde agre i Kuml fra 1951 og Michael Müller-Wille om de jyske og nordtyske agersystemer i Eisenzeitliche Fluren in den festlandischen Nordseegebiet (Siedlung und Landschaft in Westfalen, bd. 5, 1965). De bornholmske oldtidsagre er publiceret af Viggo Nielsen: Oldtidsagre i Danmark, Bornholm (2000).

De forhistoriske landbrugsredskaber er beskrevet af Axel Steensberg i Ancient Harvesting Implements (Nationalmuseets Skrifter. Arkæologisk-Historisk Række nr. 1, København 1943) og P. V. Glob i Ard og Plov i Nordens Oldtid (Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter bd. I, Århus 1951), træspaderne af Grith Lerche i Tool & Tillage vol. III, 2 (København 1977) og i Archaeological Formation Processes, redigeret af Kristian Kristiansen (Nationalmuseet 1985). En oversigt over jordbrugsredskaber af jern før år 1000 findes i det svenske tidsskrift Fornvännen 2 fra 1982 af Janken Myrdal. Sporene efter brugen af landbrugsredskaber, især arden, er undersøgt og publiceret af Viggo Nielsen i Journal of Danish Archaeology vol. 5 samt i Jernalderens Pløjning, Store Vildmose (Hjørring 1993).

Periodens gravfund er især behandlet af Carl Johan Becker i Førromersk Jernalder i Syd- og Midtjylland (København 1960) og Erling Albrectsen Fynske Jernaldergrave bd. 1, Førromersk Jernalder (København 1954). De jyske våbengrave af Erik Jørgensen i Årbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1968. Vogngraven fra Kraghede er beskrevet af Ole Klindt-Jensen i Acta Archaeologica 20, 1949. En arkæologisk-osteologisk undersøgelse af gravpladsen Vogn findes i Kuml 1987 af Tine Trolle-Lassen.

Gustav Rosenberg publicerede i 1937 Hjortspringfundet i Nordiske Fortidsminder III, 1.

En nytolkning sat i relation til kampteknik og militær organisation er fremført af Klavs Randsborg: Hjortspring. Warfare & Sacrifice in Early Europe (Århus 1995). Om de praktiske forsøg med rekonstruktion af Hjortspringbåden handler Nadia Haupt & Max Vinner: Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde nr. 15, dec. 2000. Henry Petersen udgav Vognfundene i Dejbjerg Præstegaardsmose ved Ringkøbing 1881 og 1883 (København 1888). En oversigt over vognfundene fra den ældre jernalder er givet af Per Ole Schovsbo i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1981. Bronzekedlen fra Brå (Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter bd. III, 1953) af Ole Klindt-Jensen indeholder en beskrivelse af de tidlige kulturforbindelser mellem Norden og den keltiske verden. Gundestrupkedlen blev første gang fremlagt af Sophus Müller: Det store Sølvkar fra Gundestrup i Jylland (Nordiske Fortidsminder I,3, 1892). En større bearbejdning af Gundestrupkedlen er foretaget af T.G.E. Powell i The European Community in Later Prehistory. Studies in honour of C.F. Hawkes (London 1971); senere bidrag er Anders Bergquist og Timothy Taylor i Antiquity 61 (1987). Gundestrupkedlens fantastiske fundhistorie er fortalt af Erling Benner Larsen: Historien om Det store Sølvfund fra Gundestrup (1995). Med udgangspunkt i Gundestrupkedlen analyserer Flemming Kaul og Jes Martens relationerne mellem Sydskandinavien og det sydøstlige Europa i Acta Archaeologica vol. 66, 1995.

Oversigt over den keltiske kultur: T. G. E. Powell The Celts (Ancient People and Piaces, London, revideret 1980) og John Collis The European Iron Age (London 1984). Settlement and Society – aspects of West European prehistory in the first millenium B.C., redigeret af T. C. Champion & J. V. S. Megaw (Leichester 1985), er en samling artikler om Vesteuropa i det sidste årtusinde f.Kr. Samme tidsrum dækker Peter S. Wells: Farms, Villages and Cities – Commerce and Urban Origins in Late Prehistoric Europe (London 1984).

Den romerske verdensopfattelse på Cæsars og Tacitus' tid er beskrevet af Allan A. Lund i Cæsar som etnograf (København 1978) og Nordens Barbarer (Århus 1979). En spændende fremstilling af det germanske samfund på baggrund af Cæsars og Tacitus' skrifter findes hos E. A. Thompson: The Early Germans (Oxford 1965).

Vejviser

Værket Danmarkshistorien i 17 bind udkom i 2. udgave 2002-5. Teksten ovenfor er kapitlet Førromersk jernalder.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig