Eskils negative holdning til dette havde været i overensstemmelse med reformkirkens tankegang; men noget var sket i mellemtiden. I 1161 havde pave Alexander 3. godkendt, at Edvard Bekenderen, Hardeknuds angelsaksiske efterfølger, blev gjort til helgen på den engelske kong Henrik 2.s anmodning. Paven gjorde dette til gengæld for støtte under skismaet. Kejser Frederik Barbarossa kvitterede ved i 1165 at lade sin modpave Paschalis 3. kanonisere selve idealkejseren Karl den Store og ved at lade sin treårige søn Henrik (6.) vælge til konge og krone i juli 1169.

Set på denne baggrund er det måske mindre overraskende, at en pavelig bulle af 8. november samme år tilkendegiver, at Knud Lavard skulle optages blandt kirkens helgener. Brevet er stilet til Eskil, biskopperne, abbederne, priorerne og andre prælater ved kirkerne i Danmark. Bag lå en henvendelse fra kong Valdemar, aktstykker fra de gejstlige og beretninger afgivet af ærkebiskoppen af Uppsala og dennes følge. Hvorledes Eskils holdning til denne udvikling end har været, så afgjorde paven sagen. At kongemagten styrkedes opvejedes af, at freden gjorde det samme, og af, at kongen gavmildt støttede klostrene i samarbejde med Eskil.

Ved en stor og fornem kirkefest i Ringsted ved midsommer 1170 nedlagde Eskil Knud Lavards jordiske rester i et prægtigt helgenskrin. Den dræbte hertug var blevet kongeslægtens helgen. Ved samme lejlighed blev kong Valdemars ældste søn, den syvårige Knud, kronet af ærkebispen som medkonge og tronfølger. Med helgenkåringen og denne den først kendte kroning i Danmark fremstod Valdemars kongemagt som solidt funderet med kirkens bistand. Nærværende eller fraværende havde Eskil været nøglepersonen i det vigtige spil imellem kirkens frihed og kongemagtens fredshåndhævelse- „kongemagtens” i ental, ikke flere konger i et delt rige, for det betød krige. Af hensyn til freden og retfærdigheden og på baggrund af skisma og splittelse godkendte paven og Eskil Valdemars eneherredømme, hans monarki og dets arvegang.

De åndelige kræfter til at føre den lange strid havde Eskil fået opladet hos de meningsfæller, han traf i de franske klostre. De mange nye klostre i Danmark var håndgribelige beviser for Eskils udbredelse af den rette lære. Men uden for klostrenes mure var striden ikke ført til sejr i Eskils provins af kristenheden. De skånske storbønder protesterede imod Eskils forsøg på at gennemtrumfe kirkeretten og specielt dens bevissystem. Det kom til forhandling, og Eskil måtte give efter på nogle punkter „fordi retten tidligere var alt for hård”. Forliget har man siden kaldt den skånske kirkeret. Den var ikke efter Eskils hoved. På Sjælland måtte Absalon som bisp i Roskilde acceptere et lignende kompromis.

Absalon havde tiden foran sig, men Eskil fyldte år i trit med 1100-tallet. Han håbede på et otium i klostret i Clairvaux, som han så ofte havde besøgt. Han var i Frankrig i 1174; han fik pave Alexanders tilladelse til at opgive sit ærkebispeembede og drog i vinteren 1176-77 til Danmark for at arrangere det nødvendige. Og hvad mødte ham? Voksende utilfredshed med kong Valdemars arveherredømme. Og blandt de utilfredse ikke blot detroniserede kongesønner, men også Eskils egne dattersønner, Knud og Karl, samt muligvis hans domprovst og nevø, Asser.

At Eskils dattersønner viser sig på scenen må undre os, Eskil, den kanoniske rets forkæmper, er altså for sit eget vedkommende gået på akkord med cølibatskravet og blevet fader til en datter. Er det grunden til Eskils eftergivenhed over for bønderne i Skåne?

Som Eskil i sin tid havde efterfulgt sin farbroder Asser som ærkebiskop, kunne man tro, at han selv ønskede at få sin brodersøn Asser som efterfølger. Men han gjorde det ikke. Hvis Asser allerede da var i opposition til kongen, var planen politisk umulig. Eskil pegede nu på Absalon som sin efterfølger. Ifølge Saxo var alt idyl; den eneste protest kom fra Absalon selv. Men om sandheden gemmes i barske politiske realiteter, i hensyn til ikke blot kongen, men også til paven, der lå i forligsforhandlinger med kejseren og ønskede fred i Danmark, så blev det Absalon, der kom til at følge Eskil.

Sine fire sidste år tilbragte Eskil i Clairvaux, hvor han døde i 1181. Han blev begravet foran klosterkirkens højalter. Her og i andre berømte klostre i Frankrig holdes siden hvert år messer på hans dødsdag. Til minde om en af den fælles kirkes store sønner.

Vejviser

Værket Danmarkshistorien i 17 bind udkom i 2. udgave 2002-5. Teksten ovenfor er kapitlet Knud Hertug bliver helgen.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig