Både forskningslitteraturen, den mere journalistiske litteratur og den biografiske og selvbiografiske litteratur om det danske samfunds udvikling i 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne er efterhånden omfattende. De fleste fremstillinger lægger dog ikke vægten på denne afgrænsede periode alene, men behandler den som en del af et længere kronologisk forløb. Det gælder også de relativt få generelle oversigtsfrem-stillinger, der foreligger.

Den mest vægtige af disse er fortsat bind 8 af Gyldendals Danmarks historie. Tiden efter 1945 (1990), hvor Hanne Rasmussen og Mogens Rudiger lægger hovedvægten på den økono-misk-indenrigspolitiske historie, mens udenrigs- og sikkerhedspolitikken og de kulturelle aspekter behandles mere summarisk. De to forfattere har i Fremskridtets boulevard. Danmarks historie 1957-2001 (2003) ajourført fremstillingen i en væsentlig kortere og mere populær udformning. Andre oversigter er Henrik Horstbøll m.fl. Danmarks historie, bd. 3.: Fra 1945-1992 (1992/1998), som lægger vægt på den social- og kulturhistoriske modernisering, samt tre fremstillinger, som alene behandler perioden fra 1973 til omkring årtusindskiftet, nemlig Ebbe Foged m.fl. Danmark i nyeste tid (2001), Ebbe Kühle Forandringer og dilemmaer (2001), samt Jens Bencke og Flemming Schmidt Danmark 1973-2002 (2003). Ebbe Foged m.fl. indeholder en række centrale kildetekster, men behandler i øvrigt som de to andre især den politisk-økonomiske udvikling og forholdet til EF/EU, til dels med brug af begreber fra samfundskundskab.

Af journalistiske og letlæste fremstillinger skal især fremhæves Gregers Dirckinck-Holmfeld Hårde tider forude (1997) og Det går ufattelig godt (1998), hhv. bind 1 og 2 i Den nye Danmarkskrønike 1972-1993, som sprogligt veloplagt giver et godt overblik over perioden, omend ofte med udgangspunkt i mediernes og især tv's dækning og i kendte personers virke. Desuden Malin Lindgren Dagligliv i Danmark, bd. 2 og 3 (2.udg. 2001), der foruden at beskrive dagliglivet også giver et billede af den politiske udvikling. Nævnes bør også Bent Jensen Danskernes dagligdag – træk af udviklingen i Danmark fra 1960'erne til 1990'erne (1991). George Nellemann (red.) Dagligliv i Danmark i vor tid, bind 1-2 (1988) er et bredt anlagt værk med etnologisk-sociologiske beskrivelser af danskernes arbejds-, fritids- og familieliv i lyset af samfundsudviklingen især fra 1950'erne til 1980'erne.

Ole Karup Pedersen Danmark og verden, som er bind 15 i første udgave af Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie (1991), indeholder analyser og beskrivelser af 1970'erne og 1980'erne, som stadig har værdi, mens Tage Kaarsted De danske ministerier 1953-1972 (1992) indsigtsfuldt koncentrerer sig om den parlamentariske udvikling i de første år af 1970'erne. De sidste kapitler i Henning Fonsmark Historien om den danske utopi (1990) er et kritisk borgerligt blik på den danske velfærdsmodels udvikling, mens Søren Mørch Den sidste Danmarkshistorie (1996) er en subjektiv, læseværdig række af tematisk ordnede 'fortællinger' om centrale problemstillinger og udviklingsretninger for samfund og befolkning med hovedvægten på det 20. århundrede og dets sidste halvdel.

I Bernard Eric Jensen m.fl. (red.) Danmarkshistorier – en erindringspolitisk slagmark (1997) diskuterer og sammenligner fire historikere en række af de foreliggende bud på det at skrive danmarkshistorie. Et utraditionelt bud er Hans Hertel (red.) Verden ifølge Bo Bojesen 1943-99 (1999), som beskriver landets og omverdenens udvikling i dagbladet Politikens mangeårige tegner Bo Bojesens satiriske streg. En del faktuelle oplysninger og klarlægning af kronologiske forløb kan i øvrigt hentes i de enkelte årgange af hhv. Avisårbogen, Hvem Hvad Hvor og Folketingsårbogen.

Vejviser

Værket Danmarkshistorien i 17 bind udkom i 2. udgave 2002-5. Teksten ovenfor er kapitlet Litteraturvejledning.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig