I Lise Togeby m.fl. Magt og demokrati i Danmark – hovedresultater fra magtudredningen (2003) sammenfatter forskningsledelsen for det såkaldte Magtudredningsprojekt de omkring 50 bøger og 30 skrifter, som projektet har udgivet mellem 1998 og 2004, og som især er udarbejdet af politologer, men også af enkelte jurister, økonomer og historikere. Da hovedsigtet med dette kæmpeprojekt har været at gennemlyse magten og demokratiet i dagens Danmark, beskæftiger dets publikationer sig kun i meget begrænset omfang med 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne. Af interesse i denne sammenhæng er dog Mogens Rudiger Statens synlige hånd. Om lovgivning, stat og individ i det 20. århundrede (2003), som analyserer den øgede statslige og lovgivningsmæssige regulering af borgernes liv især siden begyndelsen af 1970'erne, afsnittet om EF-modstanden i Anette Warring Grundlovsfejringer gennem 150 år -om historie, magt og identitet (2004), Per Boje og Morten Kalles-trup Marked, erhvervsliv og stat: dansk konkurrencelovgivning og det store erhvervsliv (2004), som bl.a. belyser forbrugernes stigende politiske magt, samt Thomas Pallesen Den vellykkede kommunalreform og decentraliseringen af den politiske magt i Danmark (2003). Uden for Magtudredningens regi bør nævnes Peter Bogason (red.) Stat, forvaltning og samfund efter 1950 (2000), som følger den statslige og kommunale forvaltnings udvikling.

Væsentlige samtidige bidrag til den politiske debat er Politiken-kronikserien Kan folkestyret styre 70'erne? (1971), Jørgen S. Dich Den herskende klasse (1973), Bertel Haarder Institutionernes tyranni (1978) og sammes ætsende Midt i en klynketid (1980), Niels I. Meyer, K. Helveg Petersen og Villy Sørensen Oprør fra midten (1978), det borgerlige svar med Poul A. Jørgensen (red.) Opsang til midten (1978), samt modsvaret i Niels I. Meyer m.fl. Røret om oprøret. Mere om midten (1982). Valg- og vælgeranalyser findes i Ole Borre m.fl. Vælgere i 70'erne (1976), Jørgen Elklit og Ole Tonsgaard (red.) Valg og vælgeradfærd (1984) samt Jørgen Goul Andersen Kvinder og politik (1994). Palle Svensson Demokratiets krise? (1996) når i en analyse af 1973-valget og dets konsekvenser i 1970'erne frem til, at valget tværtimod at føre til en systemkrise demonstrerede, at demokratiet virkede efter sin hensigt. Jørgen Goul Andersen Politik og samfund i forandring, bd. 1-2 (1998) giver en velskrevet og pædagogisk indføring i det danske politiske system og dets udvikling siden 1970'erne, mens Lars Billes afhandling Partier i forandring. En analyse af danske partiorganisationers udvikling 1960-1995 (1997) udreder de politiske partiers skiftende rolle og konsekvenserne af deres faldende medlemstal. Palle Svensson og Lise Togeby Højrebølge? (1991) er en kritisk undersøgelse af tesen om en entydig politisk højredrejning i 1980'erne.

Der findes informative fremstillinger af alle de vigtigste politiske partiers indsats, men det bør erindres, at næsten alle disse værkers forfattere er mere eller mindre tæt knyttede til de partier, de beskriver. Nævnes bør især Gerd Callesen m.fl. (red.) Udfordring og omstilling. Bidrag til Socialdemokratiets historie 1971-1996 (1996), Ditlev Tamm Det høje C. En bog om Det Konservative Folkepartis historie, 1965-1998 (1999), Dan Larsen Et land i Europa: Venstre i 125 år (1995), som dog hovedsagelig drejer sig om Venstres europapolitik, Sune Pedersen og Bo Lidegaard (red.) B radikalt 1905-2005 (2005) samt Kai Petersen Fremskridtspartiet: De første 25 år i dansk politik (1997). Det politiske spil på og omkring Christiansborg er desuden analyseret i Tage Kaarsted Regeringen vi aldrig fik (1988) om det mislykkede forsøg på at danne en borgerlig regering efter 1975-valget, i Søren Borchsenius SV-regeringens forudsætninger og forlis (Historisk Tidsskrift 2004/1), i Erik Meier Carlsen Politik i firserne (1986) og i sammes Plads for dem alle? (1992) om især Socialdemokratiets indre strid.

Ledende ministre og politikere fra næsten alle partier har selv bidraget med erindringer eller andet kildemateriale fra perioden. De redigerede og publicerede uddrag af Anker Jørgensens dagbøger fra 1972 til 1982: Bølgegang (1989), I smult vande (1989) og Brændingen (1990) rummer et stort første-håndsmateriale til belysning af forfatterens opfattelse af sin rolle som regeringsleder. To andre statsministre har med deres erindringer givet mere bearbejdede fremstillinger af deres politiske indsats, nemlig Poul Hartling Godt vejr og dårligt vejr (1983) og Poul Schlüter Sikken et liv (1999). Erhard Jakobsen Et opgør (1975) giver CD-lederens egen baggrund og forklaring på sit brud med Socialdemokratiet. I Erling Olsen Fra ælling til ugle (1998) giver den fhv. RUC-rektor, boligminister og menige socialdemokratiske folketingsmedlem med letflydende pen sin vinkel på periodens politiske liv.

Tre centrale ministre i Firkløverregeringen beretter i deres erindringer om perioden op til og i den nye regerings første levetid fra 1982, nemlig Erik Ninn-Hansen Værelse 28 (1997), Uffe Ellemann-Jensen Din egen dag er kort (1996) og Hans Engell På slotsholmen (1999). Især de to sidstnævntes behandling af fodnotepolitikken påkalder sig interesse. I Fodfejl. Da Danmark svigtede under den kolde krig (2004) har Uffe Ellemann Jensen udbygget og skærpet sin kritik af denne politik, mens et energisk forsvar for fodnotepolitikken til gengæld findes i SF-formanden Gert Petersens erindringsbog Inden for systemet – og udenfor (1998). Med skarp pen giver Venstresocialisternes medstifter og folketingsmedlem Preben Wilhjelm i Fra min tid (2004) sit perspektiv på en række af periodens vigtige politiske konfliktsager.

Adskillige af periodens fremtrædende politikere er blevet portrætteret i bogform af historikere eller journalister. Blandt de vigtigste biografier af socialdemokratiske politikere er Bo Lidegaard Jens Otto Krag bd. 2: 1962-1978 (2002), Alex Frank Larsen Anker (1999) og Anders Bøgh Hækkerup (2003) – de to sidste om hhv. Anker Jørgensen og Per Hækkerup. De tre bedste bøger om Poul Schlüter er Henning Fonsmark Schlüters Danmark. Historien om en politisk karriere (1992), Michael Kristiansen m.fl. Poul Schlüter. En biografi (1992) og Torben Rechendorff m.fl. (red.) P.S. Festskrift til Poul Schlüter (1999). Uffe Ellemann-Jensen er portrætteret i Mogens Rudiger På kant (1992) og i Thomas Larsen Erobreren (1997), mens Michael Kristiansen og Thomas Larsen har taget sig af De Radikales leder i Niels Helveg Petersen. Manden og magten (1996). I Flemming Chr. Nielsen Anarkisten – en biografi om Glistrup (2000) gives et nuanceret billede af Fremskridtspartiets stifter og leder. Endelig skal nævnes multi-biografien 25 statsministre (2000) af Søren Mørch, der i de fire sidste kapitler fremlægger sine personlige bedømmelser af Hilmar Baunsgaard, Anker Jørgensen, Poul Hartling og Poul Schlüter.

Periodens flere hundrede græsrodsbevægelser, aktivist- og solidaritetsgrupper m.m. er én for én systematisk registreret og omtalt i Stine Lindhardt m.fl. (red.) Det alternative Danmark (1983), mens Søren Hein Rasmussen Sære alliancer. Politiske bevægelser i efterkrigstidens Danmark (1987) analyserer de vigtigste af de politiske græsrodsbevægelser, dvs. anti-EF-, anti-atomkraft- og fredsbevægelserne. Spørgsmålet om den yderste venstrefløjs holdninger diskuteres i en række debatindlæg samlet i Adam Holm og Peter Sharff Smith (red.) Idealisme eller fanatisme? Opgøret om venstrefløjen under den kolde krig (2003). Jes Fabricius Møller På sejrens vej (1999) behandler Skolesamvirket Tvind og dets skaber Mogens Amdi Petersen. Udviklingen i den nordatlantiske del af riget i perioden er sparsomt beskrevet, men de bedste fremstillinger er Axel Kjær-Sørensen Danmark-Grønland i 20. århundrede (1983) og Jens Dahl Arktisk selvstyre (1986). Nikolaj Petersen Europæisk og globalt engagement 1973-2003, som er bind 6 af Dansk Udenrigspolitiks Historie (2004), behandler aspekter af det sydlige Danmarks forbindelser til Grønland og Færøerne.

Vejviser

Værket Danmarkshistorien i 17 bind udkom i 2. udgave 2002-5. Teksten ovenfor er kapitlet Partier, politik og administration.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig