I bogen var kapitlernes rækkefølge ikke alfabetisk. Den oprindelige rækkefølge findes i denne tekst. Kapitlet Danernes land er en del af Yngre romersk jernalder (175/200-375/400 e.Kr.). Hele artiklen