I bogen var kapitlernes rækkefølge ikke alfabetisk. Den oprindelige rækkefølge findes i denne tekst. Kapitlet Nye tider, nye skikke er en del af Yngre førromersk jernalder (2.-1. årh. f.Kr.). Hele artiklen