I bogen var kapitlernes rækkefølge ikke alfabetisk. Den oprindelige rækkefølge findes i denne tekst. Kapitlet Omverdenen presser sig på er en del af Et land i opbrud. Hele artiklen