I bogen var kapitlernes rækkefølge ikke alfabetisk. Den oprindelige rækkefølge findes i denne tekst. Kapitlet Valdemar den Store (1157-82) er en del af Valdemarstiden (1157-1241). Hele artiklen