I bogen var kapitlernes rækkefølge ikke alfabetisk. Den oprindelige rækkefølge findes i denne tekst. Kapitlet Polarisering indadtil og udadtil er en del af Lavvækst og frontdannelser (1970-1985). Hele artiklen