I bogen var kapitlernes rækkefølge ikke alfabetisk. Den oprindelige rækkefølge findes i denne tekst. Kapitlet Statsbankerot? er en del af Polarisering indadtil og udadtil. Hele artiklen