I bogen var kapitlernes rækkefølge ikke alfabetisk. Den oprindelige rækkefølge findes i denne tekst. Kapitlet På tærskelen til det nye århundrede er en del af Det folkelige gennembrud (1850-1900). Hele artiklen