Større oversigtsarbejder om bondestenalderen foreligger med Jørgen Jensens bd. 1 af Danmarks Oldtid (2001) og – i mere populær form – med Poul Otto Nielsens bd. 2 af Oldtiden i Danmark (2001). En engelsksproget oversigt over den ældre del af bondestenalderen foreligger med M.S. Midgley: The TRB Culture (1985). Foren enkelt landsdels historie se bl.a. P Ethelberg m.fl.: Det Sønderjyske Landbrugs Historie. Sten- og Bronzealder (Haderslev 2000) og Jørgen Skaarup: Yngre stenalder på øerne syd for Fyn (1985).

Grundlæggende arbejder om bondestenalderens to hovedafsnit er C.J. Beckers om Tragtbægerkulturen i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1947 og P.V Globs om Enkeltgravs-kulturen i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1944. Et nyt hovedværk om periodens begyndelse foreligger med Eva Koch: Neolithic Bog Pots from Zealand, Møn, Lolland and Falster (1998).

Om megalitgravene foreligger der en lang række enkeltafhandlinger, bl.a. Erik Jørgensen: Hagebrogård-Vroue-Koldkur (1977) og Klaus Ebbesen: Die jüngere Trichterbecherkultur auf den dänischen Inseln (1975), Tragtbægerkultur i Nordjylland (1978) og Stordyssen i Vedsted (1978). Endvidere Svend Hansen: Jættestuer i Danmark. Konstruktion og restaurering (1993), T. Dehn, S. Hansen & Fl. Kaul: Klekkendehøj og Jordehøj. Restaureringer og undersøgelser 1985-90 (2000) samt idem: Kong Svends Høj. Restaureringer og undersøgelser på Lolland 1997 (1995).

Kulthusene og stendyngegravene er samlet behandlet i K. Fabricius & C.J. Becker: Stendyngegrave og kulthuse. Studier over Tragtbægerkulturen i Nord- og Vestjylland (1998), medens de store samlingspladser er behandlet i Niels H. Andersen: The Sarup Enclosures (1997) og Sarupbopladsen, tekst og katalog (1999). Om jagten i bondestenalderen handler Jørgen Skaarup: Hesselø-Sølager (1973).

Diskussionerne vedr. enkeltgravstiden er behandlet i en række artikler af forskellige forfattere i Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie 1980 og i en for forståelsen af forskellene mellem Øst- og Vestdanmark vigtig afhandling af Poul Otto Nielsen i Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie 1977. De nyeste resultater vedr. bopladsudgravninger med hustomter kan bl.a. findes i artikler af F.O. Nielsen & P.O. Nielsen i Journal of Danish Archaeology 4, 1985 og Nationalmuseets Arbejdsmark 1986.

Om bondestenalderens slutningsafsnit handler Ebbe Lomborgs Die Flintdolche Dänemarks fra 1973 og Helle Vandkildes vigtige monografi Trom Stone to Bronze fra 1996. Den sidste beskæftiger sig generelt med bronzens første opdukken i Danmark i sen-neolitisk tid og ældre bronzealder.

For den, som søger et udblik over landbrugskulturens opståen i Mellemosten og dens udbredelse i Europa, kan følgende oversigtsværker anbefales: C. Redman: The Rise of Civilisation (San Francisco 1978), G. Barker: Prehistoric Farming in Europe (Cambridge 1985) og A. Whittle: Neolithic Europe, a Survey (Cambridge 1985).

Endelig er spørgsmålet om de indoeuropæiske sprogs historie og deres betydning for arkæologiens teorier om folkevandringer og kulturudvikling i Europa i stenalderen behandlet i C. Renfrews bog Archaeology and Language. The Puzzle of Indo-European Origins (London 1987).

Vejviser

Værket Danmarkshistorien i 17 bind udkom i 2. udgave 2002-5. Teksten ovenfor er kapitlet Bondestenalderen.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig