Gyldenløves Palæ, som Ulrik Frederik Gyldenløve lod bygge i årene 1672-83. Palæets facade vendte ud mod Det nye Kongens Torv. Her ses det fra havesiden. Palæet var et led i opførelsen af en række pragtpalæer til den enevældige konges og hans residensstads ære og ry. Stilen er monumental og ligesom det strengt symmetriske haveanlæg efter fransk mønster. Til højre i billedet har maleren i den nyanlagte kanal, Nyhavn, anbragt et orlogsskib med Norges våben på agterspejlet til påmindelse om, at Ulrik Frederik var Norges statholder. År 1700 solgte Ulrik Frederik palæet til enkedronning Charlotte Amalie, som gav det navnet Charlottenborg. Maleri af Jacob Coning fra 1694.

.

Så kom tronskiftet. I kampen for at opnå den nye konges gunst forholdt Schumacher sig afventende, men hans intime venskab med Gyldenløve førte til, at han i maj 1670 blev sekretær i en ny administrativ knopskydning, gehejmerådet. Hvor statskollegiet hidtil havde været betragtet som et slags overkollegium, blev gehejmerådet nu den egentlige øverste myndighed. Det bestod af kongen selv og de seks øverste statsembedsmænd, herunder Gyldenløve og Slesvig-Holstens statholder siden 1663, Frederik Ahlefeldt.

Allerede før gehejmerådets oprettelse var Gabel blevet fyret. Treenigheden Gyldenløve, Ahlefeldt og Schumacher blev det nye styres førende mænd. Og selv om Schumacher var den underordnede, tyede de to statholdere til ham i alle vigtige sager, for Schumacher sad inde med erfaringen og evnen til at formulere skrivelser på mange sprog.

Under sin opstigen havde Schumacher erhvervet gods i Norge. Det fik navnet Griffenfeld, og Schumacher, der var træt af sit skomagernavn, fik i juli 1671 kongens tilladelse til at bære adelsvåben og tage navneforandring til Griffenfeld. To måneder senere blev han optaget som fuldgyldigt medlem af gehejmerådet.

Gyldenløve måtte snart sande, at han ved at promovere sin ven havde lagt en gøgeunge i kongens rede. 1673 måtte han selv fortrække til Norge, da der opstod uenighed mellem ham og Griffenfeld om den udenrigske politik, hvor Gyldenløve stod for en mere aggressiv linie over for den svenske arvefjende end vennen. Men til det sidste håbede Gyldenløve, at han ville bevare sin nu så mægtige frændes bevågenhed, og – som han skrev til Griffenfeld „at der vil hænde det, som sædvanligvis hænder mellem mand og kone, som efter at nogle små skænderier er overstået, i deres oprigtige hengivenhed for hinanden kan lade hånt om de rygtesmede, som har villet sætte dem op mod hinanden, og komme til at elske hinanden ti gange mere end før”.

Men der var ikke plads til sentimental inderlighed i Griffenfelds univers. Hans kærlighed til magten besejrede de følelser, han måtte have haft og fortsat næret til Gyldenløve. Og i tiden efter bruddet med kongesønnen fik han til fulde denne kærlighed gengældt. 1673 udnævnte kongen ham til rigskansler. Det betød reelt, at han som „een fornemme minister” blev den almægtige chef næst kongen over det hele enevældige regeringsapparat. Og spørgsmålet var, om kongen selv var blevet en klump ler, der let kunne formes af den behændige førsteminister.

Der skulle gå to år, før kongen for alvor fattede, at hans enevoldsmagt lige så stille var gledet ham af hænde. I et brev til Griffenfeld skrev han, at „når jeg siger noget, da hjælp mig udi mine tanker og før mig ikke tværtimod mine tanker; bring mig ikke først på en sentiment og bring mig da også på en anden mening igen … jeg kan ikke vel fordrage for vidtløftig ræsonnement og veltalenhed; når I vil sige mig noget, eller jeg adspørger Eder om noget, så sig mig kun Eders sentiment kortelig, for det er imod min humeur store ræsonnements … overiler mig ikke, men jeg får have tid til at resolvere mig, og kom så ikke igen, når én gang er resolveret”.

Med disse irettesættelser røber Christian 5. Griffenfelds magtkunst. Gennem snak manipulerede den virkelige magthaver den ikke alt for kvikke konge til at gennemføre det, han selv havde besluttet.

Men Griffenfeld, der både opnåede at blive greve af Samsø, tysk rigsgreve, udnævnt af selveste kejseren, og som stræbte efter sit navns yderligere glans ved at fri til en augustenborgsk fyrstedatter og en fransk fyrstinde på samme tid, spændte buen så højt, at den til sidst bristede.

Det var ikke indenrigspolitiske uenigheder, der skabte vanskeligheder for ham. Han støttede udviklingen af den borgerlige næring og var aktiv ved oprettelsen af commercekollegiet – handelskollegiet – der skulle fremme den indre danske og den oversøiske handel, men deri lå ikke noget, der kunne ægge til modsigelse. Inden for statsstyreisen var man enig om, at en opblomstring af handelen var den vigtigste kilde til rigets økonomiske ophjælpning.

Det var udenrigspolitikken, der fældede Griffenfeld.

Vejviser

Værket Danmarkshistorien i 17 bind udkom i 2. udgave 2002-5. Teksten ovenfor er kapitlet Griffenfeld.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig