Undersøgelser i Vorbasse er fremlagt i Journal of Danish Archaeology vol. 2 1983 og Skalk 3, 1984 af Steen Hvass; Stavad i Antikvariske Studier 5 fra 1982 af Torben Dehn. Flere jyske pladser er publiceret af Per Ethelberg i Journal of Danish Archaeology vol. 11 (1992-93) og en samlet oversigt i Det Sønderjyske Landbrugs Historie, bd.2, red. af Lennart Madsen & Orla Madsen (Haderslev 2001). Dorthe K. Mikkelsen har skrevet om sammenhørende bebyggelse og ryttergrave i Kuml 1988-89. Om jernudvinding i Danmark kan der læses i Kuml 1962 og i Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1985 (Det Arkæologiske Nævn 1986) af Olfert Voss; dets introduktion i Danmark i Kuml 1982-83 af Karin Levinsen og i Acta Archaeologica vol.69, 1998 af L.C. Norbach. Olfert Voss har skrevet om Snorup i Nationalmuseets Arbejdsmark 1993. Lene Host-Madsen & V. Fabritius Buchwald har skrevet om norske jernbarrer fra Snorup i The Journal of the Historical Metallurgy Society, vol. 33:2, 1999. En samlet fremstilling af dansk jernudvinding gennem jernalderen findes i L.C. Norbachs bidrag hos C. Fabech & J. Ringtved (red): Settlement and Landscape (Århus 1999). Om veje og vad i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1977, Skalk 1972:2 og Skalk 1973:6 af Helge Nielsen og Vagner Hansen. Georg Kunwald har publiceret Broskovvejen i Nationalmuseets Arbejdsmark 1962, Tibirkevejen sammesteds i 1944 og Sjellebrovejen i Turistforeningen for Danmark, Årbog 1964 og Skalk 1957:4; Stig Jensen publicerede Fredbjergvognen i Kuml 1980; Henrik Jarl Hansen Drengstedvognen i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1984. Vogne af træ: Mogens Schou Jørgensen i Nationalmuseets Arbejdsmark 1977. Ole Crumlin-Pedersen har analyseret bådene fra Slusegård i et bind af den store Sluse-gårdpublikation (Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 14). En oversigt over sejlspærringer og volde findes i S. Hvass og B. Storgaard (red.): Da klinger i muld - (1993) af F. Rieck, S.W. Andersen & E. Roesdahl.

„Kongegravene” ved Tryggevælde er sammen med de øvrige gravfund fra Østdanmark publiceret i Praehistorische Zeitschrift Bd. 55 1980 og en analyse af de sociale og politiske forhold i ældre og yngre romertid i Fortid og Nutid Bd. 27 hf. 3 1978 af Lotte Hedeager. En samlet publikation af gravpladsen ved Himlingøje er foretaget af Ulla Lund Hansen m.fl.: Himlingøje – Seeland – Europa (København 1995). Hundeskelettet er analyseret af Tove Hatting i Antikvariske Studier 2, 1978. Gravpladsen fra Udby er publiceret af Per Ethelberg m.fl. i: Skovgårde. Ein Bestattungsplatz mit reiclien Frauengräbern des 3. Jhs. n.Chr. auf Seeland (Kobenhavn 2000). Gravene fra Hågerup og Årslev er sammen med de øvrige fynske grave fremlagt af Erling Albrectsen i Fynske Jernaldergrave III, Yngre romersk jernalder (Odense 1968); gravfelterne fra Leuna og Hassleben af Walter Schulz i Das Fürstengrab und das Grabfeld von Hassleben (Berlin 1933) og Leuna (Berlin 1953); Møllegårdsmarken af Erling Albrectsen i Fynske Jernaldergrave IV, Gravpladsen på Møllegårdsmarken ved Broholm 1-11 (Odense 1971); fundene fra gravpladsen ved Slusegård på Bornholm i den omtalte publikation i 4 bind (Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 1978-96), hvor Ole Crumlin-Pedersen bl.a. gør rede for de skandinaviske sejlruter i forbindelse med en analyse af Slusegårds placering.

Som en undtagelse fra reglen om de sparsomt udstyrede grave fra yngre romersk jernalder i Nordjylland kan der henvises til udgravningen ved Lundegård, hvor gravenes kontinuitet rækker over en usædvanlig række år – fra tiden før Kr. f. til ind i 300-tallet. S. Hvass (red.): Vor skjulte kulturarv. Festskrift til Dronning Margrethe II (Det kgl. Nordiske Oldskriftselskab 2000) af Torben Nilsson, s.98-99. Tre gravpladser fra 3.-4.årh. ved Ribe er publiceret af Per Ethelberg: Hjemsted 2 (Haderslev 1990). Regionale grupperinger af de jyske grave er behandlet af Jytte Ringtved i Kuml 1986.

Mosefundene fra Thorsbjerg, Nydam, Kragehul og Viemose er publiceret af Conrad Engelhardt i 1863, 1865 og 1867, men genudgivet i kommenteret udgave af Mogens Ørsnes Sønderjyske og fynske Mosefund bd. 1-3 (1969). Nydamfundets dramatiske historie og omtumlede skæbne efter udgravningen i midten af 1800-tallet er fortalt af Stine Wiell: Flensborgsamlingen 1852-1864 og dens skæbne (Flensborg 1997). Ejsbølfundet er endnu ikke fremlagt i sin helhed, men en god oversigt giver Sejrens Pris (Haderslev Museum 1984) samt foreløbige bidrag i Acta Archaeologica 34, 1963 og i det svenske tidsskrift Tor 1964 af Mogens Ørsnes. I en omfattende serie af publikationer har Jørgen Ilkjær fremlagt resultaterne af Illerupudgravningerne; en populær version er Illerup Ådal – et arkæologisk tryllespejl (2000). Status over Nationalmuseets Nydamundersøgelser 1989-97 findes rigt illustreret i Nationalmuseets Arbejdsmark 1999, skrevet af F. Rieck, E. Jørgensen, P. Vang Petersen & C. Christensen. Hesteudstyret fra Ejsbøl er analyseret af Mogens Ørsnes i Acta Archaeologica vol. 64, 1993. Skedemosse på Øland: Ulf Erik Hagberg i The Archaeology of Skedemosse II (Stockholm 1967). De mosefundne dragter, bl.a. fra Thorsbjerg: Margrethe Hald i Ancient Danish Textiles from Bogs and Burials (Nationalmuseet 1980), der er en revideret udgave af forfatterens arbejde Olddanske Tekstiler fra 1950, Elisabeth Munksgaard: Oldtidsdragter (Nationalmuseet 1974) og Lise Bender Jørgensen: Forhistoriske Textiler i Skandinavien (Kobenhavn 1985). Af samme forfatter findes en oversigt over europæiske tekstiler fra første årtusinde e.Kr. i journal of Danish Archaeology vol.8, 1989.

Kampspor på våben fra Nydam Mose er fremlagt i Materialheft zur Ur- und Frühgeschichte Niedersachsens Hf. 16 1980 (Hildesheim) af Michael Gebühr; om krig og samfund i Danmarks oldtid: Lotte Hedeager og Kristian Kristiansen i Den jyske Historiker bd. 31-32 1985 (Århus).

Den eneste samlede oversigt over Germanien i yngre romertid er den store håndbog med en lang række specialartikler: Die Germanen Bd. 2, redigeret af Bruno Krüger, udgivet af Joachim Herrmann (Berlin DDR 1983). Romerne i de nordlige grænseprovinser er beskrevet i Die Romer an Rhein und Donau (Berlin DDR 1978), udgivet af Joachim Herrmann. Den politiske udvikling i Danmark, sat i relation til det øvrige Germanien og det romerske imperium i 1.-4. årh. e.Kr. er analyseret i Center, Periphery and Dependency in Ancient Regional Systems, redigeret af Mike Rowlands m.fl. (Cambridge 1987) af Lotte Hedeager.

Vejviser

Værket Danmarkshistorien i 17 bind udkom i 2. udgave 2002-5. Teksten ovenfor er kapitlet Yngre romersk jernalder.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig